Friday, February 4, 2011

Raatricha Anganaat rangto,
Swapn an Aathvancha Lapandaav...
Swapn dolyaant lapayla Aatur,
Pan Dolyaanchi maatr Aathvankade Dhaav...