Wednesday, May 4, 2011

आकाशीच्या तारयानो...


   आकाशीच्या तारयानो
   अंगणी माझ्या सांडून जा ना
   जाता जाता आयुष्यावर
   चांदणं पांघरून जा ना...
           कले- कलेनेच वाढत जातो चंद्र
           कले- कलेनेच  दिसेनासा होतो...
          ...अमावसेच्या अंधाराला
           पौर्णिमेचा प्रकाश द्या ना... 
    शांत- गहिऱ्या काळोखाचा
     काळाशार आहे रंग...
 ... रंग छटेच्या गर्ततेचा
    चंदेरी काठ व्हा ना... 
            संथ- वाहत्या प्रवाहाचे
            खोल-खोल अंतरंग...
         ...अंतरंगी स्पर्शून त्याच्या
            पारदर्शी करून जा ना... 
    आकाशीच्या तारयानो
   अंगणी माझ्या सांडून जा ना...